Vackert Så Chords & Lyrics Artist: ,

Chords (click graphic to learn to play)

Am chord B chord C chord D chord Em chord G chord
20% Off Guitar Tricks Full Access! when you use this link

How To Play

INTRO
G D G G
 
VERSE 1
  D       G        D      G
Du klagar men du klagar dumt, min gamle hedersvän
   B     Em        D       G
Ditt öga ser allting så skumt, som om det grott igen
  C       G        B      Em
Vad som ditt sinne stämmer ner, jag inte kan förstå
  Am       G       D       G
Du är ju född att börja med, och det är vackert så
 
 
VERSE 2
  D       G        D       G
Var gång du dig i spegeln sett, så såg du väl där i
  B       Em       D       G
Att dig en sällsam ära skett, att du fått mänska bli
  C          G    B      Em
Du är mot larver och insekt, en sol att se uppå
  Am         G     D        G
Du är av Adams stolta släkt, och det är vackert så
 
 
VERSE 3
  D        G        D        G
Vår jord tar hand om vår person, från början och till slut
  B        Em       D        G
Är man ej född med pretention, så kan man slå sig ut
  C         G    B      Em
Om du i skogen gör en titt, så kan du lita på
  Am        G         D       G
Att du har svamp och blåbär fritt, och det är vackert så
 
 
VERSE 4
   D         G       D        G
Vår jord visst sparsam vara kan, att ge när man vill ha
  B         Em       D        G
Ty hon vill helst att människan, ska komma själv och ta
 C        G          B         Em
I berg och floder finns det gull, och om man friskt går på
  Am       G        D       G
Så kan man stoppa fickan full, och det är vackert så
 
 
VERSE 5
  D       G        D      G
Har du ej gratis fått förnuft, att bruka som du vill?
  B        Em        D        G
Och dit hör vatten, sol och luft, och snö och månsken till
  C      G       B      Em
När sen du en förnyad hud, vart sjunde år lär få
  Am      G         D       G
Jag tycker sannerligt för Gud, att det är vackert så
 
 
VERSE 6
  D        G        D       G
Och när tillslut du andan mist, och du är kroppen kvitt
  B      Em         D       G
En himlafärd du gör till sist, som du får kostnadsfritt
  C       G        B      Em
Vem vet kanske en skönhet då, som du ej tänker på
   Am        G       D       G
Skall till din grav med rosor gå, och det är vackert så

SEE ALSO: Our List Of Guitar Apps That Don't Suck

Latest Downloads That'll help you become a better guitarist

Your First Six Guitar Songs Cover Download Now
guitar fretboard notes print quality Download Now
Blank Guitar Chord Charts print quality Download Now
Guitar Chord Chart Download Now

Nailed It?

Great job! Let others know you're learning REAL music by sharing on social media!

Save This Song!

Enjoying Vackert Så by Håkan Hellström, Sven-Bertil Taube? Bookmark the page to make it easier for you to find again!

Press Ctrl+D to bookmark this page

Håkan Hellström, Sven-Bertil Taube Fan?

We hope you enjoyed learning how to play Vackert Så by Håkan Hellström, Sven-Bertil Taube on guitar. Don't stop now! There's loads more songs to learn by , at Guvna Guitars!

Comments If you liked this tab or have something to share that'll make playing Vackert Så better for others, let us all know in the comments below!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Submit Chords

Have a song you know the chords for that you'd like to share with others? Awesome! Submit it by clicking on the button below